Tuesday, 26/01/2021 - 08:48|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ TÂN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT

Từ ngày 17/10 đến 21/10/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Tân tổ chức tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 18/9/2016 cho tất cả cán bộ quản lí, giáo viên trong huyện

          Thực hiện công văn số 2853/SGDĐT-GDPT về việc tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên theo văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Tân đã triển khai tập huấn cho tất cả CBQL, GV trong toàn huyện tiếp thu những nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều về đánh giá học sinh tiểu học theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016.

           Sau 02 năm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về đánh giá học sinh tiểu học. Bên cạnh tính ưu việt , nhân văn của thông tư thì cũng còn những hạn chế, bất cập gây khó khăn trong đội ngũ giáo viên và phụ huynh học sinh. Chính vì vậy, ngày 22/9/2016 Bộ giáo dục đã ban hành Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 30/2014. Tiếp tục phát huy tính ưu việt, nhân văn của Thông tư 30/2014, ở Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có nhiều điểm mới, được lượng hóa thành các mức độ rõ ràng, cụ thể là:

          1. Đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục: ở nội dung này đã được lượng hóa thành ba mức độ, mỗi mức độ có những yêu cầu cụ thể để học sinh phấn đấu thực hiện. Mức độ: Hoàn thành tốt; mức độ: hoàn thành; mức độ: chưa hoàn thành. Trong đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục có đánh giá biểu hiện một số năng lực, phẩm chất của học sinh mà ở Thông tư 30/2014 không có.

           2. Đánh giá sự hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh: nội dung này cũng được lượng hóa thành ba mức độ (Tốt, Đạt, Cần cố gắng), mỗi mức độ đều có các yêu cầu cụ thể để giáo viên theo dõi hỗ trợ học sinh rèn luyện để đạt được từng năng lực, phẩm chất.

          3. Đánh giá thường xuyên học sinh thực hiện ở 4 giai đoạn: giữa kì I, cuối kì I, giữa kì II và cuối năm học.; đề kiểm tra học sinh đảm bảo 4 mức độ, quy trình ra đề được quy định cụ thể hơn; hồ sơ đánh giá học sinh còn hai loại đó là : học bạ và bảng tổng hợp kết quả giáo dục ở lớp.

           4. Công tác khen thưởng học sinh có định mức rõ ràng và chỉ khen thưởng cuối năm học, còn lại khen thưởng đột suất đối với những học sinh có thành tích. 

            Nhìn chung, qua đợt tập huấn các cán bộ, giáo viên đã cùng báo cáo viên chia sẻ những khó khăn của Thông tư 30/2014 và những điểm mới của Thông tư 22/2016, đồng thời báo cáo viên cũng đã giải thích những khó khăn đề ra của giáo viên và CBQL. Do đó, CBQL, giáo viên đồng tình với những nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 22/20016 lần này.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết